1 כללי

1.1 האתר הינו בבעלות “שאמן, טיפולים בדרך אחרת” (/https://shaman-clinic.com) . האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי גולשים באתר (להלן /https://shaman-clinic.com/he “המשתמש/ים” ו/או “הרוכש/ים” ו/או לקוח/ות). אספקת המוצרים מבוצעת ע”י “שאמן קליניק”.

2.1 הוראות תקנון זה יחולו על כל גלישה באתר, שימוש ו/או רכישה של מוצרים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

3.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו את המשתמש עם המשך שימושו בו. לפי-כך, אנו ממליצים למשתמש לעיין בתנאים אלו. שימושו באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמת המשתמש לשינויים אלו. ככל והמשתמש אינו מסכים לשינויים עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.

4.1 נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.

5.1 בכל מקרה של סתירה ו /או אי התאמה ,מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה,יגברוו יחולו הוראות התקנון

6.1 תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה

7.1 שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או רכישת מוצרים על ידי המשתמש, מהווה אישור כיהמשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.

8.1 אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.

9.1 מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי

10.1 המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה שאיננה לצורך אישי.

11.1 הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

12.1 זכויות היוצרים באתר וכל כל האלמנטים בו, לרבות שם האתר, התוכנות והמידע המאוחסן בו, תוכנות העזר המשמשות להפעלתו, הסימן המסחרי, העיצוב, הטקסטים, התמונות וכל מידע אחר שייכות ל “שאמן” טיפולים בדרך אחרת. או לאחרים, אשר אחסנו את המידע בו, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו. חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהנהלת האתר- בכתב ומראש.

13.1 כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות והם נהנים מהאחריות והשירות הנהוגים בשוק.

14.1 כל המידע המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צד שלישי (להלן: המידע), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית. לפני כל שימוש בתוספי מזון ו/או תרופה ו/או כל מוצר אחר אשר נמכר באתר, יש להתייעץ ברופא או גורם מקצועי אחר ולעיין בעלון הצרכן. יש לפעול רק על-פי ההנחיות. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים הנמכרים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר נמכרים על-ידו.

2 הזמנה

1.2 המבקר (הקונה) יכול לבצע הזמנה עצמאית על ידי לחיצה על “קנה” ו “הזמנה” או על ידי התקשרות למספר הטלפון בחלק העליון של הדף. לאחר ביצוע ההזמנה, תישלח לקונה הודעה על אישור ההזמנה, לאנשי הקשר המצוינים בעת ביצוע ההזמנה, וזמינות הטובין או התאריך הצפוי לקבלת הטובין אם אינו זמין. בעת ביצוע הזמנה בטלפון, ההודעה מתבצעת באמצעות הטלפון.
2.2. על ידי הצטרפות להסכם זה והוראת הזמנה, המשתמש (הקונה) מאשר כי הוא מכיר את כללי המסירה והתשלום ומסכים איתם ומבין אותם במלואם.

3.2 המבקר (הרוכש) מסכים כי מחיר הטובין שמופיעים בסל שלו, מבחרו וכמותו יהיו רלוונטיים רק בעת היווצרות ה”סל “, וניתן לשנותם אם הרכישה לא הסתיימה על ידי לחיצה על כפתור “הזמנה “. ” קנה “.

4.2 אם המבקר (הקונה) יסרב לטובין עד לשליחתו, תחזיר המנהלת את הסכום ששולם על ידי הרוכש. הכשל ניתן להנפיק באמצעות הטלפון הרשומים באתר. ההזמנה נשלחת ביום העסקים הבא לאחר ביצוע ההזמנה.

5.2 המבקר מסכים כי הטובין שנרכשו על ידם אינם כפופים להחלפה והחזרה לאחר עזיבתו, משום שהיא שייכת לקטגוריה של טובין שאינם כפופים בהתאם לדין הישראלי. רשימה מלאה של מוצרים ניתן למצוא כאן.

3 משלוחים

1.3 לאחר רישום מלא ותשלום של ההזמנה, המישלוח יתבצע ביום העסקים הבא. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את זמן המסירה של ההזמנה עם ההודעה הבאה של המשתמש.
2.3 משלוח דרך הדואר חינם. זמן אספקה 3-10 ימים * בהתאם למרחק של היעד. משלוח כתובת באמצעות שליח בישראל, מחוייב המזמין להוסיף 25 ש”ח. זמן אספקה 1-3 ימים *.

* הנהלת האתר אינה אחראית על חברת השילוח. ולכן, במקרה של עיכוב בלתי צפוי בשליחה המתבצעת ע”י דואר ישראל, הנהלת האתר אינה אחראית.

4 ביטול עסקה

תוספי תזונה נכללים ברשימת המוצרים שלא ניתן להחזיר ולהחליף.
1.4 האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:

2.4 זכות הביטול אינה עומדת, בין היתר, במקרים הבאים:

– טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

– מוצרים המוגדרים כתרופה (כולל תרופה ללא מרשם), או תוסף תזונה.

5.4 ביטול הקניה בטרם נשלח המוצר ללקוח, יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות, תוך ציון סיבת הביטול באמצעות דואר אלקטרוני.

לדוא”ל:
shaman.oded@gmail.com

או בטלפונים :
052-2739202

5 שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות הלקוח

1.5 מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.
2.5 מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לספק את המוצרים ללקוח ולקבל את הסכמת הלקוח והחלטתו בנוגע לרכישת המוצרים.

3.5 הנהלת האתר מתחייבת שפרטי ההצעה לרכישת מוצר באתר ופרטי מבצע הפעולה באתר ישמשו לשימוש פנימי של האתר בלבד ולא יועברו על ידי מפעילי האתר, לגורמים שלישיים חיצוניים.

4.5 למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו

בדוא”ל :
shaman.oded@gmail.com

או בטלפון:

052-2739202

בכדי לוודא מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני.

5.5 האתר, לא יעביר את פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי, למעט לחברות כרטיסי אשראי, ולכל ערכאה משפטית ולמעט במקרים הבאים:

– אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך (הלקוח) לאחר.

– לשם גביית כספים המגיעים מהלקוח בגין רכישת מוצר באתר.

– בקשר למתן תעודת אחריות או קבלת שירות למוצר או לצורך אספקת המוצר.

– במקרה של הפרת תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם האתר או מי מטעמו.

– בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, בין הלקוח לחנות.

– במקרה בו הלקוח ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצד שלישי כלשהו, לרבות לקוחות החנות.

– במקרה בו הלקוח ביצע באתר שימוש לביצוע מעשה ו/או מחדל בלתי חוקי.

– האתר שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת הימצאות הלקוח באתר ולאחר מכן, מידע אודות הרגלי קנייתו, מוצרים שרכש, מוצרים בהם התעניין, עמודים בהם צפה, וכל מידע אחר.

– האתר שומר לעצמו את הזכות להשתמש בפרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודות הלקוח בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי פנימי.