המוצרים של שאמן והליווי האישי פתרו בעיה של ההורים שלי שנמשכה שנים.
תודה רבה